Дейности

Реставрация и консервация на паметници на културата (църкви, манастири, икони, стенописи, дърворезби, книжни фондове, мозайки и други художествени ценности); иконопис и стенопис; окачени стенописи и мозайки на фасади и интериори; изработване на златни покрития - /позлатяване/; гравиране; химически анализи; репродукции / музейни копия и реплики/; както и Западно-европейска живопис, копия /реплики/ на световни шедьоври; обкови; галерийна дейност, провеждаме обучения, курсовe и майсторски класове.

Разработваме и прилагаме отлични онлайн програми за научни и образователни цели.

Извършваме цялостни и щателни проучвания, които отговарят на нуждите и проблемите на практика. Опитваме се и се стремим да засилим връзките между теория и практика, чрез партньорство с фирми, общности, училища, университети, институти и специалисти.

Стараем се да поддържаме сайта като научна общност за всички, които желаят да се развиват.

Може би много са майсторските класове предлагащи се в Европа, но малко се предлагат онлайн и от специалисти. Въпреки това, сертификат в даден майсторски клас е добро началото и старт в обучението. Най-важни са опитът и желанието да се разширят хоризонтите извън рамките на обикновената книга.