Майсторски класове

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 ДНИ /ДАТИТЕ СЕ ОБЯВЯВАТ В САЙТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Внимание! Някой модули изискавт предварителна едномесечна регистрация и записване. Датите могат да се коригират според Вашите време и заетост.

Автор и водещ Д-р Михаил Николов худ. реставратор, теолог.

Г-н Николов е автор на научни и исторически статии, свързани с реставрационни дейности и технологии при реставрация на музейни предмети, църкви и манастири, както и реализирани сценарии за документални филми излъчвани по български и международни телевизии. Автор на учебни помагала, курсове и конспекти съобразени с европейски директиви и международни стандарти за обучение по консервация и реставрация, иконопис и други. Изографисал е и реставрирал множество църкви в България и чужбина.

Д-р Михаил Николов е художник реставратор, теолог, експерт художествено консервационно реставрационни дейности /България, Кипър, Германия/, копист на картини и икони.

Повече за автора можете да видите ТУК

Много онлайн програми за майсторски клас и сертификат се поставят в различна категория чрез облекчаване на изискванията за прием и използване на голям персонал в образователната система, което води до мудност и неточности. Тези програми със сигурност имат своето място и значение. Предлаганите майсторски класове като програма обаче са уникални, защото отразяват ясно темите разработени като образователната среда и платформа. В допълнение, по време на обучението, всеки желаещ ще има възможност онлайн да зададе своите въпроси и да контактува с водещите на майсторския клас.

Онлайн обучението е наистина удобство. Записалите се ще могат да преглеждат материалите в удобно за тях време и да разпределят задачите си според тяхната заетост.

ВСЕКИ ОТ КУРСИСТИТЕ ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАЙСТОРСКИ КЛАС С ОПИС НА ПРОГРАМАТА И ТЕМИТЕ. СЕРТИФИКАТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ ВОДЕЩИТЕ /ОБУЧАВАЩИТЕ/ ЗА ОТДЕЛНИТЕ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ И Е РЕГИСТРИРАН В САЙТА. ИЗДАДЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ СА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И СА МЕЖДУНАРОДНО ВАЛИДНИ!

За повече информация разгледайте често задавани въпроси ТУК