Добре дошли в нашите майсторски класове !

Чрез платформата в нашия сайт можем да помогнем на желаещите от всяка точка на света да се включат в майсторски клас.

Убедени сме, че образованието и предлаганите обучения в настояще и в перспектива при всеки, създава един непрекъснат цикъл на възможности.

Ние продължаваме да подкрепяме с ролята си, с обучението и непрекъснатото развитие на личността, като допринасяме за увеличаване на успеха на специализанти, студенти, докторанти и преподаватели, както и на различни специалисти в определени области.

Насърчаваме институционалната ефективност с онлайн разработки, които могат да се използват по всяко време на денонощието за повишаване на знания или обмяна на опит. Нашите модули за обучение дават възможност на обучаващите се да развиват персонализирани академични и кариерни планове въз основа на техните цели, интереси и способности.

Ние сме първите в тази област предлагащи този тип обучение в България.